Opettajalle

Mikä on Digitaidot 360?

Digitaidot360 – ympäristö oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen. Materiaali on suunnattu pääosin alakouluikäisille oppilaille, mutta sitä voi hyödyntää soveltuvin osin myös yläkoulussa. Digitaidot 360 -tehtäviä voidaan tehdä suoraan palvelussa tai yksittäisiä tehtäviä / polkuja voidaan kopioida käytettäväksi omassa oppimisympäristössä. Materiaalit ovat suunniteltu käytettäväksi iPadeilla, mutta osaa niistä voidaan hyvin hyödyntää myös muilla laitteilla, kuten kannettavilla tietokoneilla. Vaikka tehtävät keskittyvät digitaalisiin laitteisiin, osan niistä voit toteuttaa kynällä ja paperillakin. 

Oppisisällöt on jaettu kuuteen eri pääteemaan. Sisältöihin pääsee käsiksi etusivulta tai ylävalikon kautta.

robo4-1

Laitehallinta

Tässä teemassa tutustutaan iPadin perustoimintoihin, opitaan miten laite liitetään langattomaan verkkoon ja miten muodostetaan pariliitos Bluetooth-laitteen kanssa. Lisäksi harjoitellaan tekstinkäsittelyn perusteita ja tutustutaan erilaisiin tiedostotyyppeihin. 
turvallisuus-pilvella

Turvallisuus

Laitteiden ja palveluiden turvallinen käyttö on keskeinen taito. Turvallisuus-jaksossa käydään läpi turvallisen salasanan luonti, hyvän nettikäyttäytymisen perusteet sekä some-viestittelyn hyvät käytänteet. Lisäksi tutustutaan tekijänoikeuksiin.
tuottavuus-pilvella

Tuottavuus

Tekemällä oppii. Tuottavuus-osiossa harjoitellaan oman sisällön tuottamista konkreettisten esimerkkien kautta. Opitaan hakemaan tietoa, jäsentelemään ja tekemään muistiinpanoja, kirjoittamaan ja muokkaamaan tekstiä sekä etsimään omaan tekstiin sopivia kuvia ja liittämään ne lopulliseen tuotokseen. Harjoitellaan myös jakamaan valmis tuotos muille käyttäjille.
yhteistyo-pilvi

Yhteistyö

Digitaaliset laitteet helpottavat tiedon tuottamista yhteistyössä muiden kanssa. Jaksossa harjoitellaan laitteiden hyödyntämistä yhteistuottamisessa, opitaan muokkaamaan ja jakamaan asiakirjoja ja muita tiedostoja yhdessä muiden kanssa. 
logiikka-pilvi

Logiikka

Jaksossa perehdytään loogiseen ajatteluun ja harjoitellaan koodauksen peruskäsitteitä erilaisten esimerkkien ja tehtävien kautta. 

Luovuus

Tässä jaksossa päästetään luovuus valloilleen harjoittelemalla animaatioiden tekoa sekä säveltämällä omaa musiikkia.  

Digitaidot360 -ympäristön käyttäminen

Tehtävän kopioiminen omaan oppimisympäristöön

Digitaidot 360 ympäristön tehtävät voidaan kopioida osaksi omaa oppimisympäristöä. Tämä tapahtuu kopioimalla halutun tehtävän tai kokonaisuuden URL-osoite ja liittämällä se omaan oppimisympäristöön. Jos halutaan kopioida vain osa jostain tehtävästä, kopioidaan sen kuvan / dian URL-osoite, josta kyseinen kokonaisuus alkaa.

robo7