Opetajalle

Mikä on Digitaidot 360?

Digitaidot360 – ympäristö oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen. Materiaali on suunnattu pääosin alakouluikäisille oppilaille, mutta sitä voi hyödyntää soveltuvin osin myös yläkoulussa. Digitaidot 360 -tehtäviä voidaan tehdä suoraan palvelussa tai yksittäisiä tehtäviä / polkuja voidaan kopioida käytettäväksi omassa oppimisympäristössä. Materiaalit ovat suunniteltu käytettäväksi ipadeilla, mutta osaa niistä voidaan hyvin hyödyntää myös muilla laitteilla, kuten kannettavilla tietokoneilla. Vaikka tehtävät keskittyvät digitaalisiin laitteisiin, osan niistä voit toteuttaa kynällä ja paperillakin. 

Oppisisällöt  ovat jaettu kuuteen eri pääteemaan. Sisältöihin pääset käsiksi etusivulta tai ylävalikon kautta.

robo4-1

Laitehallinta

Tässä teemassa tutustutaan ipadin perustoimintoihin, opitaan miten laite liitetään langattoman verkkoon ja miten muodostetaan pariliitos Bluetooth-laitteen kanssa. Lisäksi harjoittelaan tekstinkäsittelyn perusteita ja tutustutaan erilaisiin tiedostotyyppeihin. 
turvallisuus-pilvella

Turvallisuus

Laitteiden ja palveluiden turvallinen käyttö on keskeinen taito. Turvallisuus jaksossa käydään läpi turvallisen salasanan luonti,  hyvän nettikäyttäytymisen perusteet sekä some-viestittelyn hyvät käytänteet. Lisäksi tutustutaan tekijänoikeuksiin. 
tuottavuus-pilvella

Tuottavuus

Tekemällä oppii. Tuottavuus-osiossa harjoitellaan oman sisällön tuottamista konkreettisten esimerkkien kautta. Opitaan hakemaan tietoa, jäsentelemään ja tekemään muistiinpanoja, kirjoittamaan ja muokkaamaan tekstiä sekä etsimään omaan tekstiin sopivia kuvia ja liittämään ne lopulliseen tuotokseen. Harjoittelemme myös jakamaan valmiin tuotoksen muille käyttäjille.
yhteistyo-pilvi

Yhteistyö

Digitaaliset laitteet helpottavat tiedon tuottamista yhteistyössä muiden kanssa. Jaksossa harjoitellaan laitteiden hyödyntämistä yhteistuottamisessa. Opitaan muokkaamaan asiakirjoja ja muita tiedostoja yhdessä muiden kanssa ja jakamaan niitä muille.  
logiikka-pilvi

Logiikka

Jaksossa perehdytään loogiseen ajatteluun. Harjoitellaan koodauksen peruskäsitteitä erillaisten esimerkkien ja tehtävien kautta.

Luovuus

Tässä jaksossa päästetään luovuus valloilleen. Harjoitellaa animaatioiden tekoa sekä sävelletään omaa kappaletta. 

 

Tehtävän kopioiminen omaan oppimisympäristöön

Digitaidot 360 ympäristön tehtävät voidaan kopioida osaksi omaa oppimisympäristöä. Tämä tapahtuu kopioimalla halutun tehtävän tai kokonaisuuden URL-osoite ja liittämällä se oman oppimisympäristöön. Jos halutaan kopioida vain osa jostain tehtävästä, niin kopioi sen kuvan/dian URL-osoite, josta kyseinen kokonaisuus alkaa.

robo7