Taustaa

Digitaidot 360

Digitaidot 360 hanke toteutetaan Opetushallituksen Innovatiiviset oppimisympäristöt 2020 erityisavustuksen avulla. Hankkeen tarkoituksena on toteutetaan uudenlainen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen tähtäävä ympäristö.

Oppimissisällöt ovat sidoksissa Uudet lukutaidot -ohjelman sisältökokonaisuuksiin ja tukevat hankekuntien omia digitaalisia oppimispolkuja.

Valmis ympäristö tulee olemaan vapaassa jakelussa ja se voidaan kopioida kuntien omiin oppimisympäristöihin, joko kokonaan tai osittain.
Sisällön tuottamisessa hyödynnetään Thinglink- ympäristöä.

Hankeen toteuttavat Kaarinan kaupunki ja Liedon kaupunki yhteistyössä Thinglinkin ja Atean kanssa.

Hanke on Opetushallituksen rahoittama.
Innovatiiviset oppimisympäristöt 2020.